מובטלים

כבר תקופה ארוכה שאנו מוצפים בידיעות חדשותיות קשות ומתסכלות על נתוני אבטלה גואים. "משבר כלל עולמי". "..המשק במצוקה". "מספר הנרשמים לקבלת הבטחת הכנסה אצל המוסד לבטוח לאומי עלה". "מפוטרים רבים ממפעל… נכנסו למעגל האבטלה". לפעמים נדמה שהמילים נשחקות ומתמוססות לתוך מספרים וטבלאות- חסרי פנים ושמות.כאילו שכחנו שיש אנשים מאחרי הכותרות…. מה למעשה קורה למי שמתמודד…