נטישה

בשנים האחרונות אנחנו חשופים למידע וסיפורים על ילדים נטושים. הסיבות לנטישה רבות ומגוונות ויש ניסיון של רשויות ארגונים אנשים פרטיים ומשפחות לאסוף אותם, לאמץ, לגדל אותם ולרפא עבורם את חווית הנטישה והדחייה. במאמר זה, אנסה לבדוק את ההשלכות שיש לאירועים אלה על עיצוב האישיות של אותו ילד ננטש ולאורך חייו כבוגר וכמבוגר. השאלות המובילות ומנחות…