בחירות

כשיש מסע בחירות בארץ או בחו"ל, אנחנו נדרשים להחליט בין מועמדים שונים, מפלגות שונות, ההבטחות שלהם מול הציפיות שלנו. נכון? אני יכולה לחשוב לעצמי על אינספור פעמים במשך היום שלי בהם עלי להחליט ולבחור בין אפשרויות שונות. שנתחיל בבוקר? לקום מהמיטה מיד כשהשעון מצלצל או שאתפנק לי עוד כמה דקות? כשאני פותחת את המקרר, לקחת…